Chính sách đổi trả - hoàn tiền

Chính sách đổi trả - hoàn tiền

1. Phạm vi áp dụng Đối tượng áp dụng: Áp dụng với các sản phẩm được bán tại hệ thống showroom của bsm-vn.com trên toàn quốc. 2. Điều kiện đổi trả Sản phẩm khi đã sử dụng và không có bất kỳ lỗi nào trong thời gian đã sử dụng thì bsm-vn.com không thu hồi lại máy đã qua sử dụng. Trong thời gian bảo hàn...